fbpx

Tijd voor een herbezinning op de taak van de bestuursrechter

Voor advocatie.nl schreef Jaap Baar een nieuwe column, naar aanleiding van het rapport over de toeslagenaffaire. In die vrij uitvoerige column, betoogt hij dat het nodig is om de taak van de bestuursrechter zeer kritisch onder de loep te nemen en te bezien of de wijze waarop de bestuursrechter recht spreekt, nog wel past bij het huidige bestuursrecht.

De column is hier te lezen.

Hoe een actieve verdediging tot het einde van een zaak kan leiden
De volkspartij voor Veiligheid en Demagogie: “Het is niet uit te leggen dat”
Menu