fbpx

Amber Schollaardt

Advocaat

Steun en toeverlaat bij vergunningprocedures en bestuursrechtelijke handhaving

Opleiding

Amber Schollaardt heeft zowel de master bestuursrecht als de master strafrecht behaald.  Amber heeft haar strafrechtelijke masterscriptie geschreven over de strafrechtelijke en bestuursstrafrechtelijke handhaving van de Europese blokkeringsverordening. Haar bestuursrechtelijke masterscriptie gaat over slecht levensgedrag als afwijzingsgrond voor vergunningsaanvragen. Binnen Kuyp Baar Advocaten houdt Amber zicht voornamelijk bezig met het bestuursrecht en vergunningsaanvragen, zeker wanneer cliënten problemen ervaren met betrekking tot de BIBOB-toets is Amber de aangewezen advocaat om bijstand te verlenen. Daarnaast behandelt zij veel VOG-zaken. Haar strafrechtelijke- en bestuursrechtelijke achtergrond komen hier bijzonder van pas. Naast Nederlands, spreekt zij Engels, Duits en Frans.

 

Ervaring

Amber heeft eerder als juridisch medewerker bij een ander gerenommeerd kantoor gewerkt. Verder heeft zij een extracurriculaire stage bij het Openbaar Ministerie afgerond. Ook heeft zij tijdens haar studie plaatsgenomen in verschillende commissies en heeft zij een bestuursjaar volbracht.

Visie

 

Amber heeft zich tijdens haar studie met name georiënteerd op straf- en bestuursrecht. Daarbij heeft zij oog voor het effect van het overheidsingrijpen op het leven van de burger. Met het oog op het toenemend aantal handhavingsinstrumenten aan de zijde van bestuursorganen, alsmede de aard, zwaarte en mogelijke neveneffecten van dergelijke instrumenten, acht zij een goede verdediging meer van belang dan ooit. Als juridisch specialist biedt Amber cliënten comfort bij het voortvarend en succesvol doorlopen van BIBOB-trajecten en bijstand bij bestuursrechtelijke handhaving.

LinkedIn
Menu
×