fbpx

Bibob wet

Bestuurlijke handhaving

Bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en ministers kunnen op verschillende manieren tot bestuursrechtelijke handhaving overgaan.

Het kan daarbij gaan om bestraffende, zogenaamde punitieve sancties, zoals de bestuurlijke boete. Ook is het mogelijk dat een herstelsanctie, de zogenaamde reperatoire sanctie, wordt opgelegd. Het onderscheid tussen bestraffende en herstelsancties is om meerdere redenen van belang. Als sprake is van een bestraffende sanctie hebt u bijvoorbeeld meer rechten en worden er zwaardere eisen aan het bewijs gesteld. Daarnaast geldt als vuistregel dat niet twee keer een bestraffende sanctie opgelegd mag worden voor hetzelfde feit. Een bestraffende en een herstellende sanctie naast elkaar mag echter wel. Ook het opleggen van meerdere herstelsancties na elkaar of soms zelfs tegelijkertijd, is een mogelijkheid.

Bestraffende sancties
De meest voorkomende bestraffende sanctie in het bestuursrecht is de bestuurlijke boete.

Een bestuurlijke boete kan worden opgelegd voor overtreding van bestuursrechtelijke voorschriften, zoals het overtreden van vergunningvoorschriften, het in dienst hebben van illegale vreemdelingen, overtredingen van de Arbo, overtreding van de Meststoffenwet, overtreding van de Wet dieren, etcetera. Indien aan u of uw bedrijf een bestuurlijke boete is opgelegd hebt u zes weken de tijd om daartegen in bezwaar te gaan. Doet u dat niet, dan wordt de boete onherroepelijk en is daar in beginsel niets meer tegen te doen. Als een bestuurlijke boete is opgelegd of als het bestuursorgaan een voornemen heeft geuit een boete op te leggen, kunt u zich door Kuyp Baar laten bijstaan. Samen met u wordt eerst bezien of het zinvol is om in bezwaar of beroep te gaan. Daarbij wordt altijd de afweging gemaakt tussen het te verwachten resultaat en de met een procedure gepaard gaande kosten. Hebt u een boete of een voorgenomen boetebesluit ontvangen, neem dan contact met ons op.

Herstelsancties
Hoewel de meeste andere bestuurlijke sancties naast de boete onder de herstelsancties vallen, kunnen die sancties vaak wel degelijk als een ‘straf’ voelen en zeer ingrijpend zijn. De meest voorkomende bestuurlijke herstelsancties zijn de last onder dwangsom en de last onder bestuursdwang. Daarnaast zijn er nog diverse andere bestuurlijke sancties, zoals de intrekking van een vergunning of de korting op een subsidie.

Bestuurlijke boete, last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, subsidiekorting

Het kan heel vervelend zijn als u te maken krijgt met de Wet Bibob.

Een Bibob-toets kan de doorlooptijd van uw vergunningsaanvraag behoorlijk vertragen. Daarnaast kan op basis van de Wet Bibob een uw bestaande vergunning worden ingetrokken. En dus uw onderneming moet sluiten.

 

 

Dit kan serieuze cashflowproblemen tot gevolg hebben.

 

 

De BIBOB wet

Een Bibob-toets kan worden toegepast bij diverse vergunningen, zoals horeca- en bouwvergunningen, maar ook bij sommige transacties met de overheid of subsidieaanvragen.

Ook een bouwvergunning voor de verbouwing van een particulier woonhuis kan aan een Bibob-toets worden onderworpen! Dit verschilt per gemeente. Iedere gemeente heeft een eigen Bibob-beleid.

Toepassingen BIBOB

De wet kan dus in veel gevallen worden toegepast. Zolang de Bibob-toets loopt, wordt de vergunning niet afgegeven. Als je drie maanden moet wachten op de aanvraag kost dat natuurlijk enorm veel geld. In bepaalde gevallen kun je wel al open. Zolang je maar de aanvraag gestart bent voordat je open gaat. Dit kan bijvoorbeeld als je de vergunningen overneemt van de vorige eigenaar met dezelfde voorwaarden. Maar, ook dit verschilt weer per gemeente.

Openblijven tijdens de aanvraag?

Soms zijn daar met de gemeente goede afspraken over te maken.

Voorbeeld:

Zo mocht een restaurant dat was overgenomen, openblijven tijdens de Bibob-aanvraag, terwijl de gemeente daar eigenlijk geen beleid voor had. Met de gemeente was afgesproken dat gedurende die periode geen alcohol geschonken zou worden en dat dus wel zou worden gewacht totdat de Drank- en horecawetvergunning binnen zou zijn. Zo kon de uitbater toch omzet draaien, ondanks dat de uitkomst van de Bibob-toets nog niet bekend was.

De Wet Bibob is behoorlijk streng. Een aanvraag kan niet alleen geweigerd worden als er inhoudelijke bezwaren zijn, zoals twijfels over u als ondernemer of de herkomst van de financiering, maar ook als een aanvraag niet juist of niet volledig is gedaan.

Voorbeeld:

Zo had een nieuwe eigenaar van een horecazaak met de vorige uitbater afgesproken om het huurcontract over te nemen vanaf het moment dat de vergunningen in orde waren. Zij verzoek werd ‘buiten behandeling’ gesteld, omdat hij er geen huurcontract bij had ingeleverd. Dat kon hij nog niet.

In dat geval moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Je moet alles nog een keer invullen en bijleveren, en de termijnen voor de beslissing op de aanvraag starten weer van voren af aan. Dan ben je inmiddels maanden verder.

Hoe lang duurt een BIBOB aanvraag?

Een aanvraag kan over het algemeen lang duren. De gemeente heeft meestal al 13 weken nodig om over de aanvraag te beslissen en die termijn kan ook nog worden verlengd. Als de Bibob-toets door het Landelijk Bureau wordt uitgevoerd, kunnen de termijnen nog verder worden verlengd. Daardoor kan een aanvraag soms maanden tot zelfs een jaar duren.

Wat doen we voor u?

Wij kunnen de aanvraag voor u begeleiden en zorgen dat de benodigde documenten worden bijgevoegd. Daarbij stellen we vaak ook een begeleiden brief op, waarin richting de gemeente uitleg wordt gegeven over de situatie. Bij het hierboven genoemde voorbeeld dis uitgelegd hoe de huurconstructie was voorgegeven en daarbij is een concepthuurcontract bijgevoegd.

BIBOB Wet

Als de herkomst van de financiering duidelijk is en u hebt geen relevant strafblad, komt u over het algemeen goed door de toets, maar het zijn nogal wat formulieren die je in met vullen en dat luistert erg nauw.

Voorbeeld:

Een startende horecaondernemer nam de inventaris van de vorige uitbater over en betaalde de overnamesom contant. Op het Bibob-formulier was ingevuld dat deze betaling afkomstig was uit het eigen vermogen, het spaargeld. Daarop is de aanvraag afgekeurd, omdat de herkomst van het geld onvoldoende was onderbouwd. Dit geeft aan dat het verkeerd of onvolledig invullen van de formulieren een weigering tot gevolg kan hebben.

 

In één keer goed geregeld

Kuyp Baar staat u hier bij met advies. Wanneer u bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met een negatieve Bibob-toets of vóórdat u de aanvraag van de vergunning indient.

Onze cliënten vinden het prettig dat we geen kantoorkosten hanteren en dat u altijd rechtstreeks contact heeft met uw advocaat. We hanteren korte lijnen, schakelen snel en geven helder advies.

Indien u advies wilt inwinnen, kunt u altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen. Na een telefoongesprek kunnen we bepalen of uw zaak bij ons in goede handen is.

Menu
×